Logo
StartsideAktivitetskurseneBarnehagesprellI pressenKontakt ossFranchiseBilder fra kurs
Sprell levende Aktivitetskurs
Sprell levende holder aktivitetskurs for babyer og småbarn, der barna oppmuntres til utvikling og fremskritt i eget tempo.

Sprell mer...
Barnehagesprell
Sprell levende spreller videre, vi starter fortløpende Barnehagesprellkurs i Oslo og Stavanger, men også i andre byer ved etterspørsel.
Ta kontakt hvis du ønsker et Barnehagesprelltilbud for din barnehage!

Tidenes første Barnehagesprell startet i Heddeveien barnehage i Stavanger høsten 2009. Vi samlet mange er faringer herfra, og har fortsatt utviklingen av Barnehagesprellkonseptet kontinuerlig, -med Barnehagesorell 1 (for 1-2 åringer) og Barnehagesprell 2 (for 2-3 åringer).

Hvilket utbytte har barnet og den voksne av å delta på Sprell levende kurs?
På Sprell levende kursene får barnet mulighet til å prøve seg på nye motoriske ferdigheter hver kurstime, i et miljø som er spesielt tilrettelagt for dette. Den voksne får tips og ideer til gode samspillssituasjoner, sansestimulering og aktivitetsforslag.
Sprell mer...
Instruktørene
Alle instruktørene på Sprell levende-kursene har grunnutdanning som fysioterapeut og videreutdanning innen fagfeltet barn og unge, i tillegg til flere års erfaring som utøvende fysioterapeut.
Lokaliteter
Vi holder kurs i flere kommuner, og leier lokaler i den enkelte kommune. Lokalene er utstyrt med matter, sansestimulerende aktivitetsutstyr og glade farger.
Påmelding Kurs